logo

FRAJDA. WYPOCZYNEK. PRZYJEMNOŚĆ Biuro Turystyki w Lublinie (dawne Biuro Funduszu Wczasów Pracowniczych FWP)

Lublin ul. Okopowa 5 (pok. 356)
tel. (48) 81 53 238 40
tel./fax (48) 81 53 255 84

OFERTA 2020

Pobyty wczasowe 2020 r.

Oferta na 2020 r. w przygotowaniu