logo

FRAJDA. WYPOCZYNEK. PRZYJEMNOŚĆ Biuro Turystyki w Lublinie (dawne Biuro Funduszu Wczasów Pracowniczych FWP)

Lublin ul. Okopowa 5 (pok. 356)
tel. (48) 81 53 238 40
tel. kom. (48) 609 699 996

WPIS DO REJESTRU

woj-pieczatkaLublin, dnia 14 listopada 2018 r.

 

Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
nr OR/06/0003/18

 

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2018 r. poz. 511, z póżn. Zm, ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 listopada 2018 r. informuję, że:

 

Frajda .Wypoczynek.Przyjemność Biuro Turystyki Sp.z o.o
ul. Ewangelicka 8A/1A, 20-075 Lublin

 

z dniem 8 grudnia 2018 r. uzyskuje wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych , w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest uprawnione do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

 • usprawniająco-rekreacyjnych
  dla grupy osób niepełnosprawnych :

- z dysfunkcją narządu ruchu , z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu słuchu
- z dysfunkcja narządu wzroku
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia,
- głuchoniewidomi,
- jąkających się,
- kobiety po mastektomii,
- osoby po laryngektomii
- z alergią
- z autyzmem
- z celiakią
- z chorobami dermatologicznymi,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
- z chorzeniami neurologicznymi
- z chorobami przemiany materii
- z chorobami reumatycznymi
- z chorobami skóry
- z chorobami układu krwiotwórczego
- z chorobami układu moczowo-płciowego
- z chorobami układu pokarmowego
- z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
- z chorobą Alzheimera
- z chorobą Parkinsona
- z cukrzycą
- ze schorzeniami dermatologicznymi
- ze schorzeniami endokrynologicznymi
- ze schorzeniami kręgosłupa
- ze schorzeniami laryngologicznymi
- ze schorzeniami metabolicznymi
- ze schorzeniami onkologicznymi
- ze schorzeniami reumatycznymi
- ze schorzeniami skóry
- ze schorzeniami układu immunologicznego
- ze schorzeniami układu oddechowego
- ze schorzeniami złego wchłaniania
- ze skoliozą
- ze stwardnieniem rozsianym
- z fenyloketonurią
- z hemofilią
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z mukowiscydozą
- z niedoczynnością tarczycy
- z otyłością
- z przewlekłymi chorobami wątroby
- z przewlekłym zapaleniem trzustki
- z rozszczepem wargi i podniebienia
- z wadami genetycznymi
- z wadami postawy
- z zaburzeniami depresyjnymi
- z zaburzeniami głosu i mowy
- z zaburzeniami nerwicowymi
- z zaburzeniami psychoorganicznymi
- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
- z zespołem Downa
- z zespołem Marfana
- z zespołem Willipradera

 

 • rekreacyjno – sportowy i sportowy, lekkoatletyka, narciarstwo,piłka nożna, piłka ręczna,pływanie, saneczkarstwo, siatkówka, tenis ziemny
  dla grupy osób niepełnosprawnych :

- z dysfunkcją narządu ruchu , z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu słuchu
- z dysfunkcją narządu wzroku
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- ze schorzeniami układu krążenia
- kobiety po mastektomii

 

 • szkoleniowy-kurs bukieciarstwa, kurs fotografii komputerowej, kurs garncarski,kurs komputerowy, kurs kosmetyczny,kurs pierwszej pomocy, kurs rękodzielnictwa, nauka dietetycznego żywienia
  dla grupy osób niepełnosprawnych :

- z dysfunkcją narządu ruchu ,z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcja narządu słuchu
- z dysfunkcja narządu wzroku
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- kobiety po mastektomii
- z chorobami neurologicznymi
- osoby po laryngektomii
- z wadami genetycznymi

 

 • psychoterapeutyczny
  dla grupy osób niepełnosprawnych :

- z dysfunkcją narządu ruchu , z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu słuchu
- z dysfunkcją narządu wzroku
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- osoby po laryngektomii

 

 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia, malarskie, taneczne, wokalno-muzyczne
  dla grupy osób niepełnosprawnych :

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcja narządu słuchu
- z dysfunkcja narządu wzroku
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- kobiety po mastektomii
- z chorobami neurologicznymi
- z chorobami układu krwiotwórczego
- ze schorzeniami endokrynologicznymi
- ze chorzeniami układu oddechowego
- z wadami genetycznymi

 

 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
  dla grupy osób niepełnosprawnych

- z dysfunkcja narządu ruchu , z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu słuchu
- z dysfunkcją narządu wzroku
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- kobiety po mastektomii
- osoby po laryngektomii
- z chorobami neurologicznym
- z chorobami układu krwiotwórczego
- z cukrzycą
- ze schorzeniami endokrynologicznymi
- ze schorzeniami układu immunologicznego
- ze schorzeniami układu oddechowego
- z wadami genetycznymi

 

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 8 grudnia 2021 r.

pieczatka-dwps